Đề thi thử vào 10 môn Anh năm 2023 - Phòng GD Đống Đa

Nội dung đề thi thử vào 10 năm học 2022 - 2023 môn Anh Phòng GD Quận Đống Đa, Hà Nội được cập nhật đầy đủ dưới đây.

Đề thi thử vào 10 môn Anh năm 2023 - Phòng GD Đống Đa

Question 3. What is the higher mountain in the world?

A. What

B. is

C. higher

D. in

Question 4. He seldom goes to the library in the morning, doesn't he?

A. in 

B. goes

C. the

D. doesn't he

De thi thu vao 10 mon Anh nam 2023 - Phong GD Dong Da

De thi thu vao 10 mon Anh nam 2023 - Phong GD Dong Da

De thi thu vao 10 mon Anh nam 2023 - Phong GD Dong Da

De thi thu vao 10 mon Anh nam 2023 - Phong GD Dong Da

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào 10 môn Anh năm 2023 - Phòng GD Đống Đa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247