Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - Thanh Hóa

Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Tiếng Anh, đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 của Sở GD Thanh Hóa.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - Thanh Hóa

11. They never came to class late, and _______.

A. neither did I   B. so did I      C. I did either           D. neither I did

12. I’ve looked _______ my new pen everywhere and I can’t find it anywhere.

A. at       B. for            C. up           D. on

13. My parents saw me _______ at the railway station.

A. in          B. for           C. up             D. off

14. He is the man _______ helped me yesterday.

A. which        B. who             C. whom           D. whose

15. It was very _______ of you to pay for all the drinks last night.

A. appreciate      B. generous       C. grateful        D. sympathetic

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2019 - Thanh Hoa

Theo TTHN

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - Thanh Hóa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!