Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2023 - Huyện Diễn Châu

Các em cùng tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm học 2022-2023 của phòng giáo dục huyện Diễn Châu, Nghệ An thời gian làm bài là 60 phút.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2023 - Huyện Diễn Châu

Question 31: I can't have a vacation abroad because I don't have enough money.

A. If I had enough money, I can have a vacation abroad.

B. If I had enough money, I could have a vacation abroad.

C. If I had enough money, I couldn't have a vacation abroad.

D. If I have enough money, I won't have a vacation abroad.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2023 - Huyen Dien Chau

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2023 - Huyen Dien Chau

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2023 - Huyen Dien Chau

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2023 - Huyen Dien Chau

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2023 - Huyện Diễn Châu

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247