Đề thi thử vào lớp 10 năm 2016 môn Anh - Vũng Liêm

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh của phòng GD Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long có đáp án chi tiết, các em cùng làm thử và so sánh đáp án nhé:

*Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:

5. Buddhism is the official ______ of Thailand.

  A. region                  

B. religion      

C. language                

D. capital

6. What’s the _______going to be like tomorrow? Will it rain?

  A. climate     

B. weather

C. condition   

D. temperature

7. I got to school late this morning ……………  I missed the early bus.

  A. because               

B. so               

C. when

D. therefore

8. We enjoyed the peaceful ________ of the mosques and churches.

  A. area          

B. air  

C. places

D. atmosphere

9. Now fashion _________ want to change the traditional Ao dai.

  A. makers                 

B. workers                       

C. designers                     

D. dressers

 
De thi thu vao lop 10 nam 2016 mon Anh - Vung LiemDe thi thu vao lop 10 nam 2016 mon Anh - Vung LiemDe thi thu vao lop 10 nam 2016 mon Anh - Vung LiemDe thi thu vao lop 10 nam 2016 mon Anh - Vung Liem
 

Tuyensinh247.com

 
 

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 năm 2016 môn Anh - Vũng Liêm

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!