Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 môn Sử - THPT Hà Thành (Có đáp án)

Đề thi thử vào lớp 10 môn lịch sử năm 2019 trường THCS THPT Hà Thành, Hà Nội có đáp án tất cả các mã đề.

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 môn Sử - THPT Hà Thành

De thi thu vao lop 10 nam 2019 mon Su - THPT Ha Thanh (Co dap an)

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 môn Sử - THPT Hà Thành 

Mã đề [101]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

B

A

D

B

C

D

B

A

C

D

C

A

B

B

C

A

A

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C

B

A

B

C

D

C

A

D

C

B

B

D

B

D

D

C

D

A

A

Mã đề [102]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

A

B

D

B

C

C

D

D

A

D

D

C

B

C

A

A

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D

A

D

C

A

B

D

C

A

D

C

B

C

B

B

C

B

B

A

C

 Mã đề [103]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

A

A

C

A

C

D

C

A

B

D

D

D

D

D

C

B

B

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

C

D

B

A

A

B

B

A

D

C

C

B

B

C

B

D

C

B

C

 Mã đề [104]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

D

B

D

B

A

A

D

C

C

A

A

C

C

C

B

D

A

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D

D

C

D

B

D

C

B

B

B

A

C

C

C

A

B

A

B

B

D

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 môn Sử - THPT Hà Thành (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247