Đề thi thử vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2021 - Bài Tổ Hợp lần 2

Tham khảo bên dưới đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 lần 2 của Sở GD Ninh Bình - Bài thi tổ hợp được Tuyensinh247 cập nhật chi tiết

Đề thi thử vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2021 - Bài Tổ Hợp lần 2

Câu 20: Mặt tốt khi nhìn vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật hiện trên mảng lưới. Khi đó tiêu điểm ảnh của thể thủy tinh ở vị trí

A. sau màng lưới của mắt.

B. trước màng lưới của mắt.

C. trên mạng lưới của mắt.

D. trên thể thủy tinh của mắt.

De thi thu vao lop 10 tinh Ninh Binh nam 2021 - Bai To Hop lan 2De thi thu vao lop 10 tinh Ninh Binh nam 2021 - Bai To Hop lan 2De thi thu vao lop 10 tinh Ninh Binh nam 2021 - Bai To Hop lan 2De thi thu vao lop 10 tinh Ninh Binh nam 2021 - Bai To Hop lan 2

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2021 - Bài Tổ Hợp lần 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247