Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022 có đáp án

Sáng 9/6, học sinh tại tỉnh Thái Nguyên tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 tiến hành làm bài thi môn Anh trong 60 phút. Tham khảo đề thi và đáp án dưới đây:

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022

De thi tuyen sinh vao lop 10 mon Anh tinh Thai Nguyen 2022 co dap an

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 24: Mary felt nervous the moment the plane took off.

Question 25: David is a good driver. He always drives carefully.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác. 

De thi tuyen sinh vao lop 10 mon Anh tinh Thai Nguyen 2022 co dap an

De thi tuyen sinh vao lop 10 mon Anh tinh Thai Nguyen 2022 co dap an

De thi tuyen sinh vao lop 10 mon Anh tinh Thai Nguyen 2022 co dap an

De thi tuyen sinh vao lop 10 mon Anh tinh Thai Nguyen 2022 co dap an

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022 có đáp án

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247