Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Nam Định năm 2021

Tham khảo dưới đây đề thi tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên môn Tiếng Anh của Sở Giáo dục tỉnh Nam Định năm học 2021 - 2022 mới thi chiều ngày 28/6 có đáp án chi tiết.

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Nam Định năm 2021

1. Peter has really wor hard so far, ........... he?

A does               B. has              C. doesn't             D. hasn't

2. ........... the test was difficult, the students did it well?

A. Although             B. Because             C. Because of              D. Despite

3. Their son could ............ English Nuently when he was only 7 years old

A. speaks                B. speak              C. speaking                  D. to speak

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác. Xem đáp án chính xác bên dưới đề.

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Nam Dinh nam 2021

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Nam Dinh nam 2021

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Nam Dinh nam 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Nam Định năm 2021

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Nam Dinh nam 2021

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Nam Định năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!