Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ năm học 2016 -2017, đề thi gồm 2 trang cụ thể như sau:

Đề thi vào lớp 10 môn Anh 2016 - Tỉnh Phú Thọ

Câu IV. Viết  dạng đúng của động từ trong ngoặc trong các câu sau. (1,0 điểm)

1. We (know) … Betty since she movedto our neighborhood..

2. The children are interested in (takke) … to the zoo on Sunday.

3. You (watch) … TV when your father came home last night?

4. My parents want me (pass) … The entrance exam  to High Secondary School.

De thi vao lop 10 mon tieng Anh Phu Tho nam 2016

De thi vao lop 10 mon tieng Anh Phu Tho nam 2016

Theo thethaohangngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ năm 2016

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247