Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lâm Đồng năm 2014

Tham khảo đề thi vào lớp 10 tỉnh Lâm Đồng môn Toán năm học 2014 - 2015 được cập nhật thứ tư ngày 25/6/2014.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lâm Đồng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

           Lâm Đồng                                                        Năm học 2014 – 2015

                                                                        Môn thi: Toán

ĐỀ CHÍNH THỨC                                                   Ngày thi: 24 tháng 6 năm 2014

                                                                        Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1: (0,75 điểm)      

Tính √49 + √36 - √81

Câu 2: (0,75 điểm)      

Giải hệ phương trình:De thi vao lop 10 mon Toan tinh Lam Dong nam 2014

Câu 3: (0,75 điểm)     

Tìm điều hiện của x để biểu thức sau xác định De thi vao lop 10 mon Toan tinh Lam Dong nam 2014

Câu 4: (0,75 điểm)       

Giải phương trình:  x4 – 3x2 – 4 = 0

Câu 5: (0,75 điểm)       

Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH. Biết AB = 6cm; AC = 8 cm. Tính AH

Câu 6: (0,75 điểm)        

Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P). Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) với đường thẳng (d): y = 3x – 2.

Câu 7: (0,75 điểm)         

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Gọi A là điểm chính giữ của cung BC và D là điểm bất kì trên cung AC (D khác A, D khác C). Dây BD cắt bán kính OA tại I. Chứng minh OIDC là tứ giác nội tiếp.

Câu 8: (0,75 điểm)          

Một nhóm học sinh của lớp 9A được giao nhiệm vụ trồng 12 cây tùng. Nhưng khi thực hiện có 2 em được điều đi làm việc khác nên để hoàn thành kế hoạc mỗi học sinh còn lại phải trồng thêm 1 cây. Tính số học sinh lúc ban đầu của nhóm, biết số cây tùng mỗi học sinh làm được đều bằng nhau.

Câu 9: (0,75 điểm)          

Cho hình nón có diện tích xung quanh là 20 π cm2 và diện tích toàn phần là 36 π cm2. Tính thể tích hình nón trên.

Câu 10: (0,75 điểm)         

Cho tam giác ABC cân tại A. Chứng minh: BC = 2AB.cosC

Câu 11: (0,75 điểm)          

Trong mặt phẳng xOy cho 2 điểm A(1;4). B(2,5) và đường thẳng (d): y = x + 2. Bằng phép tính, chứng minh đường thẳng AB song song với đường thẳng (d).

Câu 12: (0,75 điểm)          

 Cho đường tròn (O), vẽ dây AB khác đường kính. Lấy điểm C trên cung lớn AB (C khác B) sao cho tia AC cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) ở D. Đường tròn đi qua 3 điểm B, C, D cắt đường thẳng AB tại điểm thứ hai là E. Chứng minh tam giác BDE là tam giác cân.

Câu 13: (0,75 điểm) Cho phương trình x2 + 4mx – 4m – 8 = 0 (ẩn x, tham số m). Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x1; x2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x12x2 + x1x22

Câu 14: (0,75 điểm)    Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Lấy điểm M trên cung nhỏ AC (M khác A, M khác C). Dây BM cắt dây AC tại I. CHứng minh AM2 + MI.MC = AI.AC

 Đáp án sẽ đươc Tuyensinh247 cập nhật sau. Các em thường xuyên theo dõi. 

Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Lâm Đồng năm 2014 nhanh nhất, soạn tin:

THI (dấu cách) lamdong (dấu cách) SBD gửi 8712

VD: Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của thí sinh có SBD 28001 thi tại Lâm Đồng

Soạn tin: THI lamdong 28001 gửi 8712

Tuyensinh247 tổng hợp

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

6 bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lâm Đồng năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!