Đáp án đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 - Trường Phổ thông Năng khiếu

Đề tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh không chuyên năm 2022 của Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM có đáp án của Tuyensinh247

Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 - Trường Phổ thông Năng khiếu

PART 2: Sentence transformation (20 pts)

(Q71-Q80): Write your answers on the given lines. Spelling mistakes result in minus points.

Example: You should take care of your sore throat or it will get worse.

Sample answer: Your sore throat should be taken care of or it will get worse.

Q71: It is possible that the Covid-19 is less threatening in many countries now.

Dap an de tuyen sinh lop 10 mon Anh 2022 - Truong Pho thong Nang khieu

Đáp án đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 - Trường Phổ thông Năng khiếu

Dap an de tuyen sinh lop 10 mon Anh 2022 - Truong Pho thong Nang khieu

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 - Trường Phổ thông Năng khiếu

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247