ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng thông báo tuyển sinh NVBS 2016

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng chính thức thông báo tuyển sinh Nguyện vọng bổ sung hệ đào tạo chính quy năm 2016 như sau:

ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng thông báo tuyển sinh NVBS 2016

DH Kinh té - DH Dà Nãng thong báo tuyẻn sinh NVBS 2016

Theo Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Viết bình luận: ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng thông báo tuyển sinh NVBS 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!