Điểm chuẩn Cao Đẳng CNTT Đà Nẵng 2012

Trường Cao Đẳng CNTT Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: DDI
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1     A,A1 10  
2     D 10.5

Viết bình luận: Điểm chuẩn Cao Đẳng CNTT Đà Nẵng 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH