Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics 2012

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: CVT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C480201 Ngành Công nghệ thông tin A,A1 10  
2 C510302 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1 10  
3 C510303 Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa A,A1 10  
4 C340101 Ngành Quản trị kinh doanh A,A1 10  
5 C340301 Ngành Kế toán A,A1 10  
6 C340201 Ngành Tài chính ngân hàng A,A1 10  
7 C220113 Ngành Việt Nam học (Văn hóa du lịch) C 11.5  
8 C480201 Ngành Công nghệ thông tin D 10.5  
9 C510302 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D 10.5  
10 C510303 Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa D 10.5  
11 C340101 Ngành Quản trị kinh doanh D 10.5  
12 C340301 Ngành Kế toán D 10.5  
13 C340201 Ngành Tài chính ngân hàng D 10.5  
14 C220113 Ngành Việt Nam học (Văn hóa du lịch) D 10.5

Viết bình luận: Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH