Điểm chuẩn Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội 2012

Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: CDH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Quản trị kinh doanh A,A1 10  
2   Hệ thống thông tin quản lý A,A1 10  
3   Tài chính ngân hàng A,A1 10  
4   Kế toán A,A1 10  
5   Quản trị kinh doanh D1,3,4 10.5  
6   Việt Nam học D1,3,4 10.5  
7   Tiếng Anh D1,3,4 10.5  
8   Hệ thống thông tin quản lý D1,3,4 10.5  
9   Tài chính ngân hàng D1,3,4 10.5  
10   Kế toán D1,3,4 10.5

1 bình luận: Điểm chuẩn Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH