Điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại năm 2012

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI NĂM 2012 
 

KHỐI A 

ƯU TIÊN KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 23,0 22,5 22,0 21,5
Nhóm 2 22,0 21,5 21,0 20,5
Nhóm 1 21,0 20,5 20,0 19,5
 

KHỐI D1 

ƯU TIÊN KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 20,5 20,0 19,5 19,0
Nhóm 2 19,5 19,0 18,5 18,0
Nhóm 1 18,5 18,0 17,5 17,0
 

1 bình luận: Điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH