Điểm chuẩn Cao Đẳng Thống Kê 2012

Trường Cao Đẳng Thống Kê đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: CTE
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường A 10 HSPT-KV3
2   Toàn trường A1 10 HSPT-KV4
3   Toàn trường D1 10.5 HSPT-KV5

Viết bình luận: Điểm chuẩn Cao Đẳng Thống Kê 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH