Điểm chuẩn Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn năm 2012

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn vưa công bố điểm chuẩn như sau:

Mã trường: CVS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1 10  
2   quản trị khách sạn A,A1 10  
3   tin học ứng dụng A,A1 10  
4   quản trị kinh doanh A,A1 10  
5   kế toán, tài chính - ngân hàng A,A1 10  
6   Kinh doanh xuất bản phẩm C 11.5  
7   Thư kí văn phòng C 11.5  
8   Việt Nam học - Hướng dẫn viên du lịch C 11.5  
9   Tiếng Anh D1 10.5  
10   Kinh doanh xuất bản phẩm D1 10.5  
11   Thư kí văn phòng D1 10.5  
12   Việt Nam học - Hướng dẫn viên du lịch D1 10.5  
13   quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D1 10.5  
14   quản trị khách sạn D1 10.5  
15   tin học ứng dụng D1 10.5  
16   quản trị kinh doanh D1 10.5  
17   kế toán, tài chính - ngân hàng D1 10.5  
18   Tiếng Nhật D1 10.5  
19   Tiếng Hàn D1 10.5  
20   Tiếng Trung D1 10.5  
21   Đồ họa H 10  
22   Thiết kế thời trang H 10  
23   Thanh nhạc N 10 chưa tính hệ số môn năng khiếu
24   Diễn viên kịch điện ảnh S 10  

Xem chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại đây.

2 bình luận: Điểm chuẩn Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH