Điểm chuẩn Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị năm 2012

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị đã công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:

Tin tuyển sinh 2012 Cao dang cong trinh do thi giaoduc.net.vn Điểm chuẩn cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị năm 2012
 

Thí sinh dự thi ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (mã C510103.03) đạt từ 12 đến 13,5 điểm; ngành Quản lý xây dựng (mã C580302) đạt từ 12 đến 14,5 điểm được gọi nhập học và thí sinh được lựa chọn vào học một trong các ngành, chuyên ngành sau:

Tin tuyển sinh 2012 Cao dang cong trinh do thi giaoduc.net.vn 1 Điểm chuẩn cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị năm 2012

Viết bình luận: Điểm chuẩn Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH