Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2015

Đại học Đồng Nai công bố kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2015 theo ngành năm 2015. Cụ thể như sau:

Kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2015 theo ngành 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu công bố

Chỉ tiêu xét

Trúng tuyển NV1

Trúng

tuyển

NV2

Trúng

tuyển

NV3

Trúng

tuyển

NV4

Tổng số TS trúng tuvển

Điểm trúng tuyển ngành

Hệ cao đẳng

 

 

 

1

c140201

Giáo dục Mầm non

80

80

41

34

-1

1

79

20,5

2

c140202

Giáo dục Tiểu học

80

80

70

T>

4

0

96

19

3

c140204

Giáo dục công dân

40

40

26

6

9

->

J

44

13

4

c140209

Sư phạm Toán học

40

40

30

18

1

0

50

19

5

c140210

Sư phạm Tin học

40

40

37

6

4

0

49

14,5

6

c140212

Sư phạm Hoá học

40

40

31

17

5

3

56

17,5

7

c140217

Sư phạm Ngữ vãn

40

40

30

24

6

6

66

17

8

c140219

Sư phạm Địa lý

40

40

25

11

12

0

48

14

9

c140221

Sư phạm Âm nhạc

20

20

10

0

0

0

10

12

10

c140231

Sư phạm Anh

70

70

48

27

9

1

85

1~>

11

C220113

Việt Nam học ( VH du lịch)

40

40

29

8

3

3

43

12,5

12

C220201

Tiếng Anh

70

70

56

31

5

6

98

20

13

C340I0I

Quàn trị kinh doanh

40

40

37

15

6

3

61

15

14

C340201

Tài chính - Ngân hàns

40

40

35

8

5

?

50

13.5

15

C340301

Kế toán

40

40

41

! 1

4

7

63

15

16

C340407

Thư ký văn phòns

40

40

25

9

1 1

3

48

13

17

C480201

Công nghệ thông tin

40

40

't -n

6

5

1

46

14

18

C510301

Côna nghệ kỹ thuật điện, điện tử

40

40

23

4

1

1

29

12

19

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

40

40

6

 

n

3

0

12

12

20

C850103

Ọuản lý đất đai

40

40

13

6

5

1

25

12

HỆ ĐẠI HỌC

21

D140201

Giáo dục Mầm non

80

80

85

4

2

0

91

24

22

DI 40202

Giáo dục Tiểu học

100

100

167

7

0

0

174

20

23

D140209

Sư phạm Toán học

50

50

79

0

0

0

79

21,5

24

D140211

Sư phạm Lý

40

40

38

13

1

0

52

20

25

D140212

Su phạm Hoá học

40

40

51

5

0

0

56

21

26

D140213

Sư phạm Sinh

40

40

27

15

 

1

46

17

27

D140217

Sư phạm Văn

40

40

56

0

0

0

56

19,5

28

D140218

Sư phạm Sử

40

40

26

8

5

0

39

15

29

DI 40231

Sư phạm Anh

100

100

141

2

0

0

143

26

30

D220201

Ngôn ngữ Anh

70

70

92

13

0

0

105

25

31

D340101

Quàn trị kinh doanh

40

40

68

4

 

0

74

18

32

D340301

 Kế Toán

40

40

55

9

4

 

 

 18

Lưu ý: - Các tổ hợp môn xét bình đẳng như nhau.

- Các môn năng khiếu (GD Mầm non, SP Âm nhạc), môn Tiếng Anh trong các ngành SP Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, tiếng Anh nhân hệ số 2.

Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DNU (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DNU D340301 gửi 8712

Trong đó DNU là Mã trường

D340301 là mã ngành Kế toánTuyensinh247.com Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học