Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2014

Ngày 12/8, Đại học Dược Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Chi tiết cụ thể các em xem chi tiết dưới đây:

Đại học Dược Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

Khu vực/ Đối tượng

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Cộng

HSPT

Điểm trúng tuyển

23,5

23,0

22,5

22,0

 

Số người đạt ĐTT

58

173

242

62

535

ƯT2

Điểm trúng tuyển

22,5

22,0

21,5

21,0

 

Số người đạt ĐTT

3

5

5

2

15

ƯT1

Điểm trúng tuyển

21,5

21,0

20,5

20,0

 

Số người đạt ĐTT

1

6

1

16

24

Tổng sô thí sinh đạt điểm trúng tuyển

62

184

248

80

574

-  Tại các khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: họ phổ thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1).

-  Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DKH (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DKH D720401 gửi 8712

Trong đó DKH là Mã trường

D720401 là mã ngành Dược Học

Nguồn: Đại học Dược Hà Nội

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!