Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2015

Ngày 24/8, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã công bố điểm trúng tuyển Nv1 vào trường. Các em xem chi tiết dưới đây:

 Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2015

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIẺM CHUẨN

I

Khối ngành Kỹ thuật (Toán nhân hệ số 2)

Khối A và AI

1

Khoa học hàng hải - Chuyên ngành: Điều khiển tàu biến

D840106101

24,83

2

Khoa học hàng hải - Chuyên ngành: Vận hành khai thác mảy tàu thủy

D840106102

23,75

3

Khoa học hàng hải - Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy

D840106103

21,25

 

Nhóm ngành điện, điện tử gồm các ngành:

 

 

- Kỳ thuật điện, điện tử - Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp

D520201

 

4

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông - Chuyên ngành: Điện tứ viễn thông

D520207

27,83

 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp

D520216

 

5

Kỹ thuật tàu thủy - Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi

D520122

25,50

6

Kỹ thuật cơ khi - Chuyên ngành: Cơ giới hoá xép dỡ, Cơ khi ô lô, Máy xây dựng

D520103

28,42

7

Kỹ thuật xây dựng công irình giao thông - Chuyên ngành: Xây dựng công Irình thúy, Xây dựng cầu hầm, Xây dịmg đường bộ, Quy hoạch và thiết kế công rrính giao Ihông, Xây dỉmg đường sắt - Metro

D580205

26.67

8

Kỹ thuật công trinh xây dựng - Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và cônụ nghiệp, Kỳ thuật kết cáu công trình, Kỹ Ihuậl nền móng và công trình ngầm

D58020I

27,58

9

Công nghệ thông tin

D480201

27,50

10

Truyên thông và mạng máy tính

D480102

26,58

 

II

Khối ngành Kinh tc (không nhân hệ số)

Khối A, Al, DI

11

Kinh tế vận tài - Chuyên ngành: Kinh lé vận lái biền

D840104

21,00

12

Kinh tế xây đựng - Chuyên ngành: Kinh le xây dựng, Quàn lý Dir án xây dựng

D58030!

20,50

13

Khai thác vận tái - Chuyên ngành: Quán trị logislic và vận tải đa phương thức

D840101

22,00Sinh viên nhóm ngành Điện, Điện tử (gồm các ngành D520201, D520207, D520216) và các ngành D520122, D520103, D580205, DS80201, DS80301 sé được phận ngành và chuyên ngành sau khi hoàn thành chương trình 2 năm học đầu, căn cứ vào kết quả học tập và quy định cùa nhà trường.                 

 

Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) GTS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL GTS D840101 gửi 8712

Trong đó GTD là Mã trường

D840101 là mã ngành Khai thác vận tảiTuyensinh247.com Tổng hợp

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIẺM CHUẨN

I

Khối ngành Kỹ thuật (Toán nhân hệ số 2)

Khối A và AI

1

Khoa học hàng hải - Chuyên ngành: Điều khiển tàu biến

D840106101

24,83

2

Khoa học hàng hải - Chuyên ngành: Vận hành khai thác mảy tàu thủy

D840106102

23,75

3

Khoa học hàng hải - Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy

D840106103

21,25

 

Nhóm ngành điện, điện tử gồm các ngành:

 

 

- Kỳ thuật điện, điện tử - Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp

D520201

 

4

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông - Chuyên ngành: Điện tứ viễn thông

D520207

27,83

 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp

D520216

 

5

Kỹ thuật tàu thủy - Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi

D520122

25,50

6

Kỹ thuật cơ khi - Chuyên ngành: Cơ giới hoá xép dỡ, Cơ khi ô lô, Máy xây dựng

D520103

28,42

7

Kỹ thuật xây dựng công irình giao thông - Chuyên ngành: Xây dựng công Irình thúy, Xây dựng cầu hầm, Xây dịmg đường bộ, Quy hoạch và thiết kế công rrính giao Ihông, Xây dỉmg đường sắt - Metro

D580205

26.67

8

Kỹ thuật công trinh xây dựng - Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và cônụ nghiệp, Kỳ thuật kết cáu công trình, Kỹ Ihuậl nền móng và công trình ngầm

D58020I

27,58

9

Công nghệ thông tin

D480201

27,50

10

Truyên thông và mạng máy tính

D480102

26,58

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

5 bình luận: Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH