Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2015

Trường Đại học Hàng hài Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển vào đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đổi với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường, cụ thể như sau:

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYÉN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Điểm xét tuyển (cùa các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển cùa Nhà trường) đối với các thí sinh thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên) như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Điêm xét tuyển

Tô họp môn xét tuyền

Chi chú

A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1.

D840104

Kinh tế vận tải

 

Toán. Lý, Hỏa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hỏa, Sinh

 

D40I

Kinh tế vận tải biển

21.5

 

D407

Logistics

21

 

D410

Kinh tế vận tải thùy

19.75

 

2.

D340120

Kinh doanh quốc tế

 

 

D402

Kinh tế ngoại thương

22

 

3

D340101

Quản trị kinh doanh

 

 

D403

Quàn trị kinh doanh

20

 

D404

Tài chính kế toán

20.5

 

4.

D220201

Ngôn ngữ Anh

 

Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Đia, Anh Văn, Sử, Anh

(Tiếng Anh hệ số 2)

DI 24

Tiếng Anh thương mại

265

DI 25

Ngôn ngừ Anh

26.25

5.

D840106

Khoa học hàng hải

 

Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh

 

D101

Điều khiển tàu biển

1775

 

DI 02

Khai thác máy tàu biển

16.25

 

DI 20

Luật hàng hải

19

 

6.

D520207

Kỹ thuật điện tứ truyền thông

 

 

DI 04

Điện tử viễn thông

17

 

7.

D520216

Kỹ thuật điều khiển & TĐH

 

 

DI 03

Điện tự động tàu thủy

15

 

DI 05

Điện tự động công nghiệp

19.25

 

D121

Tự động hóa hệ thống điện

16.75

 

 

D520122

Kỹ thuật tàu thủy

 

 

 

8.

D106

Máy tàu thủy

15

 

 

DI 07

Thiết kế tàu & công trinh ngoài khơi

15

 

 

 

D108

Đóng tàu & công trinh ngoài khơi

15

 

 

 

D520103

Kỹ thuật co khí

 

 

 

 

DI 09

Máy nâng chuyển

15

 

 

9.

DI 16

Kỹ thuật cơ khí

I75

 

 

DI 17

Cơ điện tử

I6ế75

 

 

 

DI 22

Kỳ thuật ô tô

17.25

 

 

 

DI 23

Kỹ thuật nhiệt lạnh

15.5

 

 

 

D580203

Kỹ thuật công trình biển

 

Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh

 

10.

DI 10

Xây dụng công trình thủy

15

 

 

Dili

Kỹ thuật an toàn hàng hải

17.25

 

1 1

D590205

Kỹ thuật XD công trình giao thông

 

 

1 1 .

DI 13

Kỹ thuật cầu đường

15

 

 

 

D48020I

Công nghệ thông tin

 

 

 

12.

DI 14

Công nghệ thông tin

19.5

 

 

DI 18

Kỹ thuật phần mềm

16.5

 

 

 

DI 19

Truyền thông & mạng máy tính

165

 

 

 

D520320

Kỹ thuật môi truửng

 

 

 

13.

DI 15

Kỹ thuật môi trường

18.25

 

 

 

DI 26

Kỹ thuật hóa dầu

16.25

 

 

 

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

 

 

DI 12

Xây dựng dân dụng & công nghiệp

15.5

 

 

14.

DI 27

Kiến trúc dân dụng & công nghiệp

19

Toán, Lý, Vẽ Toán, Hóa,Vẽ Toán, Văn, Vẽ Toán, Anh, Vẽ

(Vẽ mỹ thuật hệ số 2)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐH CHÁT LƯỢNG CAO

 

 

 

 

D840104

Kinh tế vận tải

 

 

 

15.

H401

Kinh tế vận tải biển

18.5

 

 

 

D340120

Kinh doanh quốc tế

 

Toán, Lý, Hỏa Toán, Lý, Anh

 

 

H402

Kinh tế ngoại thương

19.75

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN BẬC ĐẠI HỌC

 

Toán, Văn, Anh

 

 

D840104

Kinh tế vận tải

 

Toán, Hóa, Sinh

 

16.

A408

Kinh tế Hàng hài &Toàn cầu hoá

15

 

 

 

D340120

Kinh doanh quốc tể

 

 

 

 

A409

Kinh doanh quốc tế & Logistics

15

 

 

B. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1

C840107

Điều khiển tàu biển

 

Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh

 

1.

C101

Điều khiển tàu biển

12

 

2.

C840108

Vận hành khai thác máy tàu

 

 

 

C102

Khai thác máy tàu biển

12

Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn. Anh Toán, Hóa, Sinh

 

3.

C510303

Công nghệ KT điều khiển &TĐH

 

 

CI05

Điện tự động công nghiệp

12

 

C121

Tự động hóa hệ thống điện

12

 

4.

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình XD

 

 

C112

Xây dựng dân dụng & công nghiệp

12

 

5.

C840101

Khai thác vận tài

 

 

C401

Kinh tế vận tải biển

12

 

6.

C340101

Quản trị kinh doanh

 

 

C403

Quản trị kinh doanh

12

 

C404

Tài chính kế toán

12

 

c. HỆ LIÊN THÔNG CĐ-ĐH CHÍNH QUY

-

Tất cả các chuyên ngành bậc đại học

15.0

Tô hợp phù hợp với yêu cầu lừng chuyên ngành

 

 • Tất cả các thí sinh thuộc các khu vực: 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hường điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ 03 NĂM THPT

STT

Mã ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Điểm xét tuyển

Kêt quả học tập 03 môn để xét tuyén

Chi chú

A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1.

D840106

Khoa học hàng hải

 

Toán, Lý, Hỏa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh

Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào đổi với hệ ĐH, CĐ theo quy chế hiện hành cùa Bộ GD&ĐT

D101

Điều khiển tàu biển

7.50

D102

Khai thác máy tàu biển

7.27

B. HỆ CAO ĐẢNG CHÍNH QUY

2.

C840107

Điều khiển tàu biển

 

C101

Điều khiển tàu biển

5.5

3.

C840108

Vận hành khai thác máy tàu

 

C102

Khai thác máy tàu biển

5.5

 • Điểm xét tuyển tính bầng: Điểm trung bình học tập tổ hợp 03 môn xét tuyển (03 năm) +

(điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng)/3.

III MỘT SÓ ĐIỂM LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH

 1. LỊCH NHẬP HỌC: các ngày 04, 05 và 06/09/2015. Lịch nhập học chi tiết (cùa từng ngành) và hướng dẫn nhập học xem tại Website: tuvensỉnh.vimaru.edu.vn
 2. Giấy báo nhập học sẽ được gửi (qua bưu điện) đến từng thí sinh trúng tuyển (bằng phong bì trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh) từ ngày 25/08/2015.
 3. Thí sinh trúng tuyển các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển (D101), Khai thác Máy tàu biển (D102) được đăng ký vào Lớp chọn (Mỗi lớp 40 sv, tăng cường giảng dạy phần chuyên môn bằng Tiếng Anh, học phí như lớp thường). Thí sinh thực hiện đăng ký trong Giấy báo triệu tập trúng tuyển và nộp khi làm thủ tục Nhập học.
  1. Nhà trường xét tuyển NGUYỆN VỌNG BỎ SUNG ĐỢT I (NGUYỆN VỌNG 2) từ 25/08 - 15/09/2015, cụ thể như sau:
 • Ngành và chỉ tiêu xét tuyển: xem Website: tuvensinh.vimaru.edu.vn (Cỏ thông báo riêng)
 • Hồ sơ xét tuyển Nguyện vọng bổ sung Đợt I gồm có:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển, ghi rõ mã chuyên ngành đăng ký.

+ Bàn gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2015 {Bàn dùng để xét tuyển Nguyện vọng bo sung).

+ 01 phong bì có dán tem, có ghi rõ họ tên, địa chi, số điện thoại liên lạc cùa thí sinh.

+ Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

 • Phương thức nộp hồ sơ và lệ phi đăng ký xét tuyển:

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát qua bưu điện về:

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) HHA (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL HHA D840106 gửi 8712

Trong đó HHA là Mã trường

D840106 là mã ngành Khoa học hàng hảiTuyensinh247.com Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2015

 •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH