Điểm chuẩn đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2014

Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2014 vào ngày 9/8/2014. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 13 đến 19 điểm.

Điểm chuẩn đại học Kinh tế -  Đại học Huế năm 2014

Cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310101 Kinh tế A 15  
2 D620115 Kinh tế nông nghiệp* A 13  
3 D620114 Kinh doanh nông nghiệp* A 13  
4 D340101 Quản trị kinh doanh A 18  
5 D340121 Kinh doanh thương mại* A 13  
6 D340115 Marketing* A 14  
7 D340404 Quản trị nhân lực* A 13  
8 D340201 Tài chính - Ngân hàng A 15  
9 D340301 Kế toán A 18.5  
10 D340302 Kiểm toán* A 16.5  
11 D340405 Hệ thống thông tin quản lí A 13  
12 D340101 Quản trị kinh doanh A 16.5 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
13 D310101 Kinh tế A1 15  
14 D620115 Kinh tế nông nghiệp* A1 13  
15 D620114 Kinh doanh nông nghiệp* A1 13  
16 D340101 Quản trị kinh doanh A1 18  
17 D340121 Kinh doanh thương mại* A1 13  
18 D340115 Marketing* A1 14  
19 D340404 Quản trị nhân lực* A1 13  
20 D340201 Tài chính - Ngân hàng A1 15  
21 D340301 Kế toán A1 18.5  
22 D340302 Kiểm toán* A1 16.5  
23 D340405 Hệ thống thông tin quản lí A1 13  
24 D340101 Quản trị kinh doanh A1 16.5 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
25 D310101 Kinh tế D1,2,3,4 15  
26 D620115 Kinh tế nông nghiệp* D1,2,3,4 13  
27 D620114 Kinh doanh nông nghiệp* D1,2,3,4 13  
28 D340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 18  
29 D340121 Kinh doanh thương mại* D1,2,3,4 13  
30 D340115 Marketing* D1,2,3,4 14  
31 D340404 Quản trị nhân lực* D1,2,3,4 13  
32 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1,2,3,4 15  
33 D340301 Kế toán D1,2,3,4 18.5  
34 D340302 Kiểm toán* D1,2,3,4 16.5  
35 D340405 Hệ thống thông tin quản lí D1,2,3,4 13  
36 D340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 16.5 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế tuyển sinh 1.650 chỉ tiêu năm 2014, trong đó 1.600 chỉ tiêu đại học, 50 chỉ tiêu liên thông.

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - ĐH Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DHK (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DHK D340101 gửi 8712

Trong đó DHK là Mã trường

D340101 là mã ngành Quản trị kinh doanh


 

Nguồn Diemthi.Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Điểm chuẩn đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH