Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2014

Ngày 9/8/2014, cùng với các trường thành viên khác, Đại học Nông lâm - Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Chi tiết cụ thể, các em xem dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2014

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D620301 Nuôi trồng thủy sản A 14.5  
2 D850103 Quản lý đất đai A 14.5  
3 D620105 Chăn nuôi A 16  
4 D540101 Công nghệ thực phẩm A 17  
5 D540104 Công nghệ sau thu hoạch A 17  
6 D850103 Quản lý đất đai A 14.5  
7 D620109 Nông học A 13.5  
8 D620112 Bảo vệ thực vật A 13.5  
9 D620110 Khoa học cây trồng A 13.5  
10 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A 13.5  
11 D620105 Chăn nuôi A 16  
12 D640101 Thú y A 16  
13 D620301 Nuôi trồng thủy sản A 14.5  
14 D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản A 14.5  
15 D620201 Lâm nghiệp A 14  
16 D620211 Quản lý tài nguyên rừng A 14  
17 D620202 Lâm nghiệp đô thị A 14  
18 D620102 Khuyến nông A 13  
19 D620110 Khoa học cây trồng A 13.5  
20 D510210 Công thôn A, A1 13  
21 D510210 Công thôn A, A1 13  
22 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1 13  
23 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản A, A1 13  
24 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử* A, A1 13  
25 D620116 Phát triển nông thôn A, A1, D1 13  
26 D620105 Chăn nuôi B 17  
27 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 15.5  
28 D850103 Quản lý đất đai B 15.5  
29 D620110 Khoa học cây trồng B 14.5  
30 D540101 Công nghệ thực phẩm B 18  
31 D540104 Công nghệ sau thu hoạch B 18  
32 D850103 Quản lý đất đai B 15.5  
33 D620109 Nông học B 14.5  
34 D620112 Bảo vệ thực vật B 14.5  
35 D620110 Khoa học cây trồng B 14.5  
36 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B 14.5  
37 D620105 Chăn nuôi B 17  
38 D640101 Thú y B 17  
39 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 15.5  
40 D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản B 15.5  
41 D620201 Lâm nghiệp B 15  
42 D620211 Quản lý tài nguyên rừng B 15  
43 D620202 Lâm nghiệp đô thị B 15  
44 D620102 Khuyến nông B 14  
45 D620116 Phát triển nông thôn C 14  

Năm 2014 trường ĐH Nông lâm - Đại học Huế tuyển sinh 2.100 chỉ tiêu, trong đó 1.600 chỉ tiêu bậc đại học, 100 chỉ tiêu liên thông, 400 chỉ tiêu cao đẳng.

Nhận ngay Điểm chuẩn NV2 Đại học Kinh tế - ĐH Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DHL gửi 8712

Trong đó DHL là Mã trường


 Nguồn Diemthi.Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH