Điểm chuẩn đại học Nông Lâm – ĐH Huế năm 2012

Trường đại học Nông Lâm – ĐH Huế công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1, hệ cao đẳng năm 2012.

Mã trường: DHL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Nhóm ngành: Phát triển nông thôn (Khuyến nông, Phát triển nông thôn) A 13 Hệ Đại học
2   Nhóm ngành: Lâm nghiệp (Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, Công nghệ chế biến lâm sản) A 13 Hệ Đại học
3   Nhóm ngành: Thủy sản (Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản) A 13 Hệ Đại học
4   Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường (Khoa học đất, Quản lý đất đai) A 13 Hệ Đại học
5   Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y (Chăn nuôi, thú y) A 13 Hệ Đại học
6   Nhóm ngành: cơ khí - Công nghệ (Công thôn, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch) A 13 Hệ Đại học
7   Nhóm ngành: Trồng trọt (Nông học, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan) A 13 Hệ Đại học
8   Công thôn A 10 Hệ Cao đẳng
9   Chăn nuôi A 10 Hệ Cao đẳng
10   Trồng trọt A 10 Hệ Cao đẳng
11   Nuôi trồng thủy sản A 10 Hệ Cao đẳng
12   Quản lý đất đai A 10 Hệ Cao đẳng
13   Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường (Khoa học đất, Quản lý đất đai) B 14 Hệ Đại học
14   Nhóm ngành: Thủy sản (Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản) B 14 Hệ Đại học
15   Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y (Chăn nuôi, thú y) B 14 Hệ Đại học
16   Nhóm ngành: Lâm nghiệp (Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, Công nghệ chế biến lâm sản) B 14 Hệ Đại học
17   Nhóm ngành: Trồng trọt (Nông học, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan) B 14 Hệ Đại học
18   Nhóm ngành: cơ khí - Công nghệ (Công thôn, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch) B 14 Hệ Đại học
19   Nhóm ngành: Phát triển nông thôn (Khuyến nông, Phát triển nông thôn) B 14 Hệ Đại học
20   Chăn nuôi B 11 Hệ Cao đẳng
21   Trồng trọt B 11 Hệ Cao đẳng
22   Nuôi trồng thủy sản B 11 Hệ Cao đẳng
23   Quản lý đất đai B 11 Hệ Cao đẳng
24   Nhóm ngành: Phát triển nông thôn (Khuyến nông, Phát triển nông thôn) C 14.5 Hệ Đại học
25   Nhóm ngành: Phát triển nông thôn (Khuyến nông, Phát triển nông thôn) D1,2,3,4 13.5 Hệ Đại học

Viết bình luận: Điểm chuẩn đại học Nông Lâm – ĐH Huế năm 2012

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!