Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2014

Cùng với các trường đại học thành viên, ngày 9/8/2014, Đại học sư phạm - Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Theo đó, điểm chuẩn của các ngành dao động từ 13 đến 21 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2014

Cụ thể các ngành như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140212 Sư phạm Hóa học A 20  
2 D140210 Sư phạm Tin học A, A1 13  
3 D140211 Sư phạm Vật Lý A, A1 19  
4 D140209 Sư phạm Toán học A, A1 21  
5 D140212 Sư phạm Hóa học B 21  
6 D140213 Sư phạm Sinh học B 16.5  
7 D140219 Sư phạm Địa lý B, C 15  
8 D140205 Giáo dục Chính trị C 13  
9 D140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C 13  
10 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 16.5  
11 D140218 Sư phạm Lịch sử C 14  
12 D140202 Giáo dục Tiểu học C 19  
13 D310403 Tâm lý học giáo dục C, D1 13  
14 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 18  
15 D140201 Giáo dục Mầm non M 16.5  

 

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - ĐH Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DHS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DHS D140201gửi 8712

Trong đó DHS là Mã trường

D140201 là mã ngành Giáo dục mầm non

 

Nguồn Diemthi.Tuyensinh247.com

1 bình luận: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH