Điểm chuẩn Khoa du lịch - Đại học Huế năm 2014.

Ngày 9/8/2014, Khoa du lịch - Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2014. Theo đó, điểm trúng tuyển dao động từ 13,5 đến 16 điểm.

Điểm chuẩn Khoa du lịch -  Đại học Huế năm 2014.


Cụ thể điểm chuẩn của các ngành như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A 13.5  
2 D340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A 15  
3 D310101 Kinh tế A 13.5  
4 D340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A 13 phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
5 D340101 Quản trị kinh doanh A1 13.5  
6 D340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A1 15  
7 D310101 Kinh tế A1 13.5  
8 D340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A1 13 phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
9 D340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C 16  
10 D340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C 14 phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
11 D340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 13.5  
12 D340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D1,2,3,4 15  
13 D310101 Kinh tế D1,2,3,4 13.5  
14 D340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D1,2,3,4 13 phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị

 

Nhận ngay Điểm chuẩn khoa Du lịch Đại học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DHD (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DHD D380101 gửi 8712

Trong đó DHD là Mã trường

D380101 là mã ngành Kinh tế

 

Nguồn: Diemthi.tuyensinh247.com

Viết bình luận: Điểm chuẩn Khoa du lịch - Đại học Huế năm 2014.

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!