Điểm chuẩn đại học Tài chính - ngân hàng Hà Nội năm 2014

Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội đã thông báo điểm chuẩn các ngành năm 2014. Điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thí sinh tham dự kỳ thi 3 chung của Bộ giáo dục & đào tạo.

 Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường tất cả các ngành như sau:

STT Hệ đào tạo Điểm trúng tuyển Ghi chú
Khối A Khối A1 Khối D1  
1 Đại học chính quy 13 17,5 17,5 Đây là điểm chuẩn trúng tuyển của học sinh THPT thuộc KV3  Điểm chuẩn khối D1,A1 môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
2 Cao đẳng chính quy 10 13,5 13,5
3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 13 17,5 17,5

Theo thông tin tuyển sinh của trường Đại học Tài chính - ngân hàng Hà Nội trường cũng dành 800 chỉ tiêu xét tuyển NVBS năm học 2014 - 2015

Nhận ngay Điểm chuẩn NV2 Đại học Tài chính - ngân hàng Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) FBU gửi 8712

Trong đó: FBU là mã trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Nguồn Đại học tài chính ngân hàng Hà Nội

Viết bình luận: Điểm chuẩn đại học Tài chính - ngân hàng Hà Nội năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH