Điểm chuẩn Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội năm 2014

Ngày 12/8, Đại học tài nguyên và môi trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy và hệ liên thông đại học năm 2014. Cụ thể các em xem chi tiết dưới đây:

Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội công bố điếm chuẩn

1.1.     Điểm chuẩn đại học hệ chính quy

1.1.1.   Điểm chuẩn vào trường theo các khối thi:

-       Khối A: 18.0 điểm

-       Khối AI: 18.5 điểm

-       Khối B: 19.5 điểm

-       Khối DI: 18.0 điểm

Điểm chuẩn vào các ngành

TT

NGÀNH

Mã ngành

KHÓI

A

AI

B

DI

1

Khí tượng học

D440221

18.0

18.5

19.5

18.0

2

Thủy văn

D440224

18.0

18.5

19.5

18.0

3

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

20.0

200

21.0

20.0

4

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

20.0

20.0

21.0

 

5

Kỹ thuật Trắc địa bản đồ

D520503

18.0

18.5

19.5

6

Quản lý đất đai

D850103

18.5

19.0

20.0

18.5

7

Kỳ thuật địa chất

D520501

18.0

18.5

19.5

18.0

8

Quản lý biển

D850199

18.0

185

19.5

18.0

9

Biến đổi khí hậu & PTBV

D440298

18.0

18.5

19.5

18.0

10

Khí tượng thủy văn biền

D440299

18.0

18.5

19.5

18.0

11

Ke toán

D340301

18.5

19.0

 

18.5

12

Công nghệ thông tin

D480201

19.0

19.5

19.0

 

1.1.3. Nguyên tăc tuyên chọn vào các ngành đại học hệ chính quy 

Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào Trường theo khối thi nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký được đăng ký sang học những ngành còn chỉ tiêu theo xắp xếp sau:

Những thí sinh thi khối A, AI đạt điểm từ 19.0 đến 19.5; khối B đạt điểm từ 20.0 đến 20.5 được phép chuyển vào ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ. Nếu không có nguyện vọng học ngành này có thể đăng ký sang một trong các ngành sau: Khí tượng học, Thủy văn, Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Kỳ thuật địa chất, Quản lý biển, Khí tượng thủy văn biển.

Những thí sinh thi khối DI đạt điểm từ 18.0 đến 19.5 được đăng ký học tại một trong 03 ngành: Thủy văn, Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Khí tượng học.

Những thí sinh thi khối A đạt điểm từ 18.0 đến 18.5, khối AI đạt điểm 18.5, khối B đạt điểm 19.5 được đăng ký vào một trong các ngành sau: Khí tượng học, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Khí tượng thủy văn biển.

1.2 Điểm chuẩn vào các ngành liên thông đại học hệ chính quy

TT

NGÀNH

Mã ngành

KHỚI

A

AI

B

DI

1

Kế toán

D340301

15.5

16.0

 

15.5

2

Công nghệ thông tin

D480201

15.5

16.0

15.5

3

Khí tượng học

D440221

15.5

16.0

16.5

15.5

4

Thủy văn

D440224

15.5

16.0

16.5

15.5

5

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

15.5

16.0

16.5

 

6

Kỳ thuật trắc địa bản đồ

D520503

15ế5

16.0

16.5

7

Quản lý tài nguyên môi trường

D850101

15.5

16.0

16.5

15.5

8

Quản lý đất đai

D850103

15.5

16.0

16.5

15.5

 
1.3 Điểm chuẩn vào các ngành cao đẳng hệ chính quy

TT

NGÀNH

Mã ngành

KHÓI

A

AI

B

D 1,23,4,5,6

1

Khí tượng học

C440221

10.0

10.0

11.0

10.0

2

Thủy văn

C440224

10.0

10.0

11.0

10.0

3

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

10.0

10.0

11.0

 

4

Công nghệ kỹ thuật trăc địa

C515902

10.0

10.0

11.0

 

5

Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước

C510405

10.0

10.0

11.0

 

6

Quản lý đất đai

C850103

10.0

10.0

11.0

10.0

7

Công nghệ kỹ thuật địa chât

C515901

10.0

10.0

11.0

10.0

8

Ke toán

C340301

10.0

10.0

 

10.0

9

Quản trị kinh doanh

C340101

10.0

10.0

 

10.0

10

Tài chính - Ngân hàng

C340201

10.0

10.0

 

10.0

11

Công nghệ thông tin

C480201

10.0

10.0

 

10.0

12

Tin học ứng dụng

C480202

10.0

10.0

 

10.0

-   Thời gian nhập học: Ngày 28/08/2014 (Buổi sáng: 7giờ30 đến 11giờ30; buối chiểu: 13gỉờ30 đến 17giờ00).


Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DMT (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DMT D440221  gửi  8712

Trong đó DMT là Mã trường

D440221 là mã ngành

Nguồn: Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội

1 bình luận: Điểm chuẩn Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!