Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2014

Đại học Văn hóa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2014 vào ngày 12/8. Theo đó, điểm chuẩn năm nay nhìn chung giảm so với năm ngoái ở nhiều chuyên ngành. Chi tiết cụ thể, các em xem dưới đây.

Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

I. Hệ đại học chính quy

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn các ngành năm 2014

- Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C : 15.0

D1 : 14.5

- Khoa học thư viện

D320202

C : 14.0

D1 : 14.0

- Thông tin học

D320201

C : 14.0

D1 : 14.0

- Bảo tàng học

D320305

C : 15.0

D1 : 14.5

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông )

D220340

C : 17.0

D1 : 15.5

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112

 

+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS

 

C : 15.0

D: 14.5

+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS

 

R : 20.0

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

D220342

 

+ Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lí Nghệ thuật

A220342

C : 17.0

D1 : 15.5

R : 20.0

+ Chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình

 

C : 17.0

D1 : 15.5

+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện

 

N3 : 21.0

+ Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

 

N1 : 21.0

+ Chuyên ngành Biên đạo múa quần chúng

 

N4 : 23.0

- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo )

D220110

C : 17.0

D1 : 15.5

- Ngành Việt Nam học

D220113

 

+ Chuyên ngành Văn hoá Du lịch

 

C : 17.0

D: 15.5

+ Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch

 

+ Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế

A220113

D1 : 16.0

 

 

II. Trình độ liên thông cao đẳng đại học.

 

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn các ngành năm 2014

- Khoa học thư viện

D320202

C : 13.0

D1 : 13.0

- Quản lý văn hóa

D220342

C : 15.0

- Việt Nam học

D220113

C : 15.0

D1 : 14.5

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ nhập học vào ngày 05/09/2014.

Thí sinh trúng tuyển khối R là điểm đã nhân hệ số 1,5 với môn năng khiếu.

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) VHH (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL VHH D320202 gửi 8712

Trong đó VHH là Mã trường

D320202 là mã ngành Khoa học thư viện

Nguồn: Đại học Văn hóa Hà Nội


Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH