Điểm chuẩn Đại học tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2014

Ngày 11/8, Đại học Tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minhđã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 Đại học tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2014

STT

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Điểm chuẩn

(Nhóm Học sinh phô thông- khu vực 3)

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

Khối A,A1: 15,5 điểm; Khối B: 16,5 điểm

2

Quản lý đất đai

D850103

Khối A,A1: 15,0 điểm; Khối B: 16,0 điểm; KhoiDl: 15,5 điểm;

3

Quản trị kinh doanh

D340101

Khối A,A1: 14,0 điểm; Khối DI: 14,5 điểm

4

Đia chât hoc

D440201

Khối A,A1: 13,0 điểm; Khối B: 14,0 điểm

5

Khí tượng học

D440221

Khối A,A1: 13,0 điểm; KhốiB: 14,0 điểm; Khối DI: 13,5 điểm;

6

Thủy văn

D440224

Khối A,A1: 13,0 điểm; Khối B: 14,0 điểm; Khối Dl: 13,5 điểm;

7

Kỹ thuật Trăc địa - Bản đô

D520503

Khối A,A1: 13,0 điểm; Khối B: 14,0 điểm

8

Câp thoát nước

DI 10104

Khôi A,A1: 13,0 điêm

9

Công nghệ Thông tin

D480201

Khối A,AI: 13,0 điểm; Khối DI: 13,5 điểm

10

Kinh tê Tài nguyên Thiên nhiên

D850102

KhốiA,Al: 13,0 điểm; Khối DI: 13,0 điểm

Điểm chuẩn các ngành cao đẳng là:

Khối A: 10,0 điểm; Khối AI: 10,0 điểm; Khối B: 11 điểm; Khối D: 10 điểm.

-   Điểm chuẩn trên xác định cho đối tượng Học sinh phổ thông - khu vực 3.

-   Nhóm ưu tiên 2 thấp hơn nhóm học sinh phổ thông: 1 điểm; nhóm ưu tiên 1 thấp hơn nhóm ưu tiên 2: 1 điểm.

-   Khu vực 2 thấp hơn khu vực 3: 0,5 điểm; khu vực 2NT thấp hơn khu vực 2: 0,5 điểm; khu vực 1 thấp hơn khu vực 2NT: 0,5 điểm.

Nguồn: Đại học tài nguyên và môi trường TPHCM

1 bình luận: Điểm chuẩn Đại học tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH