Điểm chuẩn đại học Thành Tây 2012

Trường đại học Thành Tây đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: DTA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường A,A1 13 Đại học
2   Toàn trường A,A1 10 Cao đẳng
3   Toàn trường B 14 Đại học
4   Toàn trường B 11 Cao đẳng
5   Toàn trường D 13.5 Đại học
6   Toàn trường D 10.5 Cao đẳng
7   Toàn trường V 10 Đại học
8   Toàn trường V 7 Cao đẳng

Viết bình luận: Điểm chuẩn đại học Thành Tây 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH