Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2012

Trường Đại học Thương Mại công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340201 Tài chính-Ngân hàng th­ương mại   17.5  
2 D380107 Luật thương mại   19.5  
3 D340404 Quản trị nguồn nhân lực thương mại   17.5  
4 D340115 Marketing thương mại   18  
5 D340120 Thương mại quốc tế   18  
6 D340101 Quản trị thương hiệu   17.5  
7 D340101 Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe   17.5  
8 D340101 Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch   17.5  
9 D340101 Quản trị th­ương mại điện tử   17.5  
10 D340101 Quản trị kinh doanh tổng hợp   18  
11 D340101 Quản trị doanh nghiệp th­ương mại   18  
12 D310101 Kinh tế thương mại   20  
13 D340301 Kế toán tài chính DN thương mại   18.5  
14 D340405 Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại   17.5  
15 C340115 Marketing   10 Cao đẳng
16 D220201 Tiếng Anh thư­ơng mại (điểm tiếng Anh x 2) A, A1, D 27.5  
17 C340101 Kinh doanh khách sạn – du lịch A, A1, D 10 Cao đẳng

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH