Điểm chuẩn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TPHCM năm 2014

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2014 theo ngành và khối thi cụ thể như sau:

Điểm chuẩn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM năm 2014

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI

A

A1

B

C

C

(NVCN)

D1

D1

(NVCN)

D2

D3

D4

D5

D6

1

Văn học

D220330

 

 

 

24.0*

26.5*

24.0*

26.5*

 

 

 

 

 

2

Ngôn ngữ học

D220320

 

 

 

24.0*

26.5*

24.0*

26.5*

 

 

 

 

 

3

Báo chí & Truyền thông

D320101

 

 

 

22.0

 

22.0

 

 

 

 

 

 

4

Lịch sử

D220310

 

 

 

22.0*

24.0*

16.0

18.0

 

 

 

 

 

5

Nhân học

D310302

 

 

 

17.5

19.0

17.0

19.0

 

 

 

 

 

6

Triết học

D220301

17.0

18.0

 

17.5

20.0

18.0

19.5

 

 

 

 

 

7

Địa lý học

D310501

16.0

16.0

16.0

23.0*

26.5*

16.5

18.0

 

 

 

 

 

8

Xã hội học

D310301

18.5

18.5

 

17.0

 

17.5

 

 

 

 

 

 

9

Thông tin học

D320201

16.5

17.0

 

16.5

18.5

16.5

18.5

 

 

 

 

 

10

Đông phương học

D220213

 

 

 

 

 

18.5

 

 

 

 

 

 

11

Giáo dục học

D140101

 

 

 

16.0

17.5

16.0

17.5

 

 

 

 

 

12

Lưu trữ học

D320303

 

 

 

16.0

17.5

16.0

17.5

 

 

 

 

 

13

Văn hóa học

D220340

 

 

 

17.0

20.5

17.0

20.5

 

 

 

 

 

14

Công tác xã hội

D760101

 

 

 

18.0

 

17.5

 

 

 

 

 

 

15

Tâm lý học

D310401

 

 

20.0

20.0

 

20.0

 

 

 

 

 

 

16

Quản trị vùng và đô thị (Đô thị học)

D580105

17.0

17.5

 

 

 

16.5

19.0

 

 

 

 

 

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch)

D340103

 

 

 

21.0

 

21.0

 

 

 

 

 

 

18

Nhật Bản học

D220216

 

 

 

 

 

21.0

 

 

 

 

 

19.0

19

Hàn Quốc học

D220217

 

 

 

 

 

20.0

 

 

 

 

 

 

20

Ngôn ngữ Anh

D220201

 

 

 

 

 

29.5*

 

 

 

 

 

 

21

Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh)

D220202

 

 

 

 

 

23.5*

28.5*

25.0*

 

 

 

 

22

Ngôn ngữ Pháp

D220203

 

 

 

 

 

25.0*

28.0*

 

24.0*

 

 

 

23

Ngôn ngữ Trung Quốc

     D220204

 

 

 

 

 

24.0*

27.0*

 

 

23.5*

 

 

24

Ngôn ngữ Đức

D220205

 

 

 

 

 

25.0*

28.5*

 

 

 

25.5*

 

25

Quan hệ quốc tế

D310206

 

 

 

 

 

21.0

 

 

 

 

 

 

26

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

D220206

 

 

 

 

 

22.5*

24.0*

 

25.0*

 

 

 

27

Ngôn ngữ Italia

D220208

 

 

 

 

 

22.0*

23.5*

 

 

 

 

 

Ghi chú: Điểm chuẩn có dấu * là điểm đã nhân hệ số 2 (môn Ngoại ngữ vào các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia; môn Ngữ văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử; môn Địa lý vào ngành Địa lý). Thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành học có môn thi nhân hệ số 2, điểm thi 3 môn chưa nhân hệ số phải đạt từ 16.0 điểm trở lên thì mới đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường ĐH khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) QSX (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL QSX D220301 gửi 8712

Trong đó QSX là Mã trường

D220301 là mã ngành Triết học

 Nguồn ĐH khoa học xã hội và nhân văn TPHCM

Viết bình luận: Điểm chuẩn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TPHCM năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH