Điểm chuẩn Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2013 dự kiến cao nhất 23 điểm

Ngay sau khi công bố điểm thi đại học năm 2013, trường Học viện Báo chí Tuyên truyền đã sớm thông báo điểm chuẩn dự kiến của từng ngành trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Theo kết quả tuyển sinh năm 2013, số chuyên ngành có phổ điểm cao là báo truyền hình, báo in, báo mạng điện tử. Ngoài ra, các ngành quan hệ công chúng, công tác xã hội và chuyên ngành thông tin đối ngoại cũng có điểm cao hơn năm 2012.

Chuyên ngành có phổ điểm cao nhất khối C là báo truyền hình, dự kiến 23 điểm; 2 chuyên ngành khối D1 có điểm cao nhất là quan hệ công chúng và báo mạng điện tử, dự kiến là 22 điểm.

Một số chuyên ngành khối lý luận năm nay cũng có điểm cao hơn năm 2012 như: triết học Mác-Lênin, quản lý kinh tế, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, quản lý văn hóa-tư tưởng...

Hội đồng tuyển sinh của học viện cho biết phổ điểm các ngành, chuyên ngành năm nay dự kiến cao hơn năm trước từ 1-1,5 điểm ở cả khối C và D1.

Điểm trúng tuyển thấp nhất khối C và D1 dự kiến là 16,5 điểm, bao gồm các chuyên ngành: chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị Mác-Lênin. Riêng chuyên ngành mới tuyển sinh, báo chí đa phương tiện dự kiến điểm trúng tuyển khối C là 20 điểm và khối D1 là 19,5 điểm.

Năm 2013, Học viện Báo chí Tuyên truyền dự kiến gửi giấy báo nhập học cho khoảng 1.700 sinh viên, bao gồm cả hai khối C và D1.

Năm nay cũng là năm đầu tiên học viện thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, miễn học phí cho sinh viên vào học các chuyên ngành như: triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục lý luận chính trị.

Chi tiết Điểm trúng tuyển dự kiến cho các ngành, chuyên ngành năm 2013

STT

TÊN NGÀNH

TÊN CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI C

KHỐI D1

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN

1

TRIẾT HỌC

TRIẾT MÁC LÊNIN

D220301

524

16,5

17

2

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

525

16,5

16,5

3

KINH TẾ

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN

D310101

526

16,5

16,5

4

QUẢN LÝ KINH TẾ

527

18

19

5

LỊCH SỬ

LỊCH SỬ ĐẢNG

D220310

 

17

 

6

XÂY DỰNG ĐẢNG

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

D310202

 

21

18,5

7

CHÍNH TRỊ HỌC

QUẢN LÝ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG

D310201

530

18

17

8

CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN

531

17

17

9

QUẢN LÝ XÃ HỘI

532

20,5

17

10

TƯ TƯỞNG HCM

533

16,5

17

11

GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

534

17,5

17

12

VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

535

20

18,5

13

CHÍNH SÁCH CÔNG

536

17

17

14

KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

537

20,5

18

15

BÁO CHÍ

BÁO IN

D320101

602

21,5

21

16

BÁO ẢNH

603

20,5

19

17

BÁO PHÁT THANH

604

21

17

18

BÁO TRUYỀN HÌNH

605

23

21,5

19

QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH

606

19

17,5

20

BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ

607

21,5

22

21

BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN

608

20

19,5

22

XUẤT BẢN

XUẤT BẢN

D320401

 

20,5

19,5

23

XÃ HỘI HỌC

XÃ HỘI HỌC

D310301

 

17

17,5

24

QUAN HỆ QUỐC TẾ

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

D310206

610

22

21

25

QUAN HỆ CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ

611

20

20

26

CÔNG TÁC XÃ HỘI

CÔNG TÁC XÁ HỘI

D760101

 

22

20,5

27

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

D360708

 

22

22

28

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

D320110

 

17,5

17,5

29

NGÔN NGỮ

NGÔN NGỮ ANH

D220201

 

 

18

Dự kiến 10/8 sẽ công bố điểm chuẩn chính thức vào trường năm 2013.

Nhận ngay điểm chuẩn về điện thoại ngay khi có kết quả:

Nhận ngay Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên Truyền năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) TGC (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  TGC  D310301 gửi 8712

Trong đó TAG là Mã trường

D310301 là mã ngành Kinh tế

Xem điểm chuẩn chi tiết tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-TGC.html

Hoặc tra cứu tại đây:

Tuyensinh247 Tổng hợp (Theo AJC)

1 bình luận: Điểm chuẩn Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2013 dự kiến cao nhất 23 điểm

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH