Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2013

Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2013 sẽ được tuyensinh247 cập nhật ngay khi trường công bố.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa chính thức thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Học viện như sau:

1. Cơ sở phía Bắc (BVH):

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập
KHỐI A, A1, D1
(áp dụng cho HSPT-KV3)

Điểm trúng tuyển của
đối tượng tự túc học phí đào tạo

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Ghi chú
(điểm ưu tiên theo đối tượng và
khu vực tuyển sinh)

KHỐI
A, A1

KHỐI D1

I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1.

- KT Điện tử truyền thông

D520207

23,0

18,5

 

Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

2.

- Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

23,0

18,0

3.

- Công nghệ thông tin

D480201

23,0

19,5

4.

- An toàn thông tin

D480202

23,0

19,5

5.

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

23,0

19,5

20,0

6.

- Quản trị kinh doanh

D340101

23,0

18,5

19,0

7.

- Marketing

D340115

23,0

18,0

18,5

8.

- Kế toán

D340301

23,0

18,5

19,0

II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1.

- KT Điện tử truyền thông

C510302

 

11,0

2.

- Công nghệ thông tin

C480201

11,0

3.

- Quản trị kinh doanh

C340101

11,0

11,0

         

Cơ sở phía Nam (BVS):

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập
KHỐI A, A1, D1
(áp dụng cho HSPT-KV3)

Điểm trúng tuyển của
đối tượng tự túc học phí đào tạo

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Ghi chú
(điểm ưu tiên theo đối tượng và
khu vực tuyển sinh)

KHỐI
A, A1

KHỐI D1

I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1.

- KT Điện tử truyền thông

D520207

23,0

16,0

 

Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

2.

- Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

23,0

15,5

3.

- Công nghệ thông tin

D480201

23,0

16,0

4.

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

23,0

16,0

16,5

5.

- Quản trị kinh doanh

D340101

23,0

16,0

16,5

6.

- Marketing

D340115

23,0

16,0

16,5

7.

- Kế toán

D340301

23,0

16,0

16,5

II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1.

- KT Điện tử truyền thông

C510302

 

10,0

 

2.

- Công nghệ thông tin

C480201

10,0

3.

- Quản trị kinh doanh

C340101

10,0

10,0

4.

- Kế toán

C340301

10,0

10,0

Nhận ngay điểm chuẩn về điện thoại ngay khi có kết quả:

Cơ sở miền Bắc

Nhận ngay Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Bắc năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) BVH (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  BVH  D520207 gửi 8712

Trong đó BVH là Mã trường

D520207 là mã ngành

Cơ sở miền Nam

Nhận ngay Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Nam năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) BVS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  BVS  D520207 gửi 8712

Trong đó BVS là Mã trường

D520207 là mã ngành

Xem điểm chuẩn chi tiết tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-bac-BVH.html

http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-nam-BVS.html

Hoặc tra cứu tại đây:

Tham khảo thông tin điểm chuẩn của trường năm 2012

Ngày 8/8/2012, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm chuẩn vào trường năm 2012 như sau:                                    

Trình độ / Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập
    (Khối thi A, A1, D1)
Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo
Khối A, A1 Khối D1
Đại học - Điện tử, truyền thông D520207 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên  
- Điện, điện tử D510301 20,5 trở lên Từ 16,0 trở lên  
- Công nghệ thông tin D480201 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên  
- Công nghệ đa phương tiện D480203 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên Từ 17,0 trở lên
- Quản trị kinh doanh D340101 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên Từ 17,0 trở lên
- Kế toán D340301 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên Từ 17,0 trở lên
Cao đẳng - Điện tử truyền thông C510302   Từ 11,0 trở lên  
- Công nghệ thông tin C480201 Từ 11,0 trở lên
- Quản trị kinh doanh C340101 Từ 11,0 trở lên Từ 11,0 trở lên
- Kế toán C340301 Từ 11,0 trở lên Từ 11,0 trở lên

Ghi chú: Điểm trúng tuyển áp dụng cho học sinh phổ thông ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Tuyensinh247 Tổng hợp

4 bình luận: Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH