Điểm chuẩn Học viện tài chính năm 2014

Cùng với một số trường đại học ở Hà Nội, hôm nay, học viện tài chính cũng đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2014.

Điểm chuẩn Học viện tài chính năm 2014

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

Kế toán

D340301

A, A1

20.5

2

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1

20.5

3

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A, A1

20.5

D1

20.5

4

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

21.0

D1

21.0

5

Kinh tế

D310101

A, A1

21.0

D1

21.0

6

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

24.5

Ghi chú:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

2. Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2).

Nhận ngay Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) HTC (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL HTC D340201gửi 8712

Trong đó HTC là Mã trường

D340201 là mã ngành Tài chính - Ngân hàngNguồn học viện tài chính

Viết bình luận: Điểm chuẩn Học viện tài chính năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH