Điểm chuẩn năm 2014 Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Đã có điểm chuẩn các ngành trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2014. Xem chi tiết đưới đây.

Điểm chuẩn chi tiết các ngành trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2014:

TT Tên trường, Ký hiệu trường Mã ngành Khối Điểm trúng tuyển Ghi chú
ngành học, chuyên ngành học  thi
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DTS        
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM
 
  Các ngành đào tạo đại học          
34 Giáo dục học: SP Tâm lý – Giáo dục   D140101 C 13  
D1 13  
35 Giáo dục Mầm non   D140201 M 29.58 Xét tuyển 
kết hợp thi tuyển
36 Giáo dục Tiểu học: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh   D140202 D1 17  
37 Giáo dục Chính trị   D140205 C 13  
D1 13  
38 Giáo dục Thể chất: Giáo dục Thể chất Quốc phòng, Giáo dục thể chất   D140206 T 19.68 Xét tuyển 
kết hợp thi tuyển
39 Sư phạm Toán học: SP Toán học;SP Toán CLC; SP Toán – Lý ; SP Toán – Tin   D140209 A 18.5  
A1 18  
40 Sư phạm Tin học   D140210 A 13  
A1 13  
41 Sư phạm Vật Lý   D140211 A 16  
A1 16  
42 Sư phạm Hoá học   D140212 A 18.5  
43 Sư phạm Sinh học: SP Sinh học;SP Sinh học CLC; SP Sinh – KTNN; SP Sinh – Hoá   D140213 B 17.5  
44 Sư phạm Ngữ Văn: SP Ngữ Văn;SP Ngữ văn CLC; SP Văn – Sử; SP Văn – Địa   D140217 C 16  
D1 16  

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DTS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DTS  D52340101 gửi 8712

Trong đó DTS là Mã trường

D52340101 là mã ngành

 

Nguồn Đại học Thái Nguyên

Viết bình luận: Điểm chuẩn năm 2014 Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH