Điểm chuẩn NV3 Đại học Công đoàn năm 2014

Đại học Công đoàn đã công bố điểm chuẩn NV3 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Đại học Công đoàn công bố điểm chuẩn NV3 năm 2014

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản hệ lao động

D340408

A

14,5

 

 

A1

14,5

D1

14,5

2

Bảo hộ lao động

D850201

A

15,0

A1

16,0

3

Quản trị Kinh doanh

D340101

A

16,5

D1

16,5

 Nguồn: Đại học Công đoàn

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV3 Đại học Công đoàn năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247