Điểm trúng tuyển NVBS Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2014

Căn cứ theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh quyết định điểm trúng tuyển Nguyện vọng bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2014 như sau:

Đại học Giao thông vận tải TPHCM công bố điểm chuẩn NVBS năm 2014

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐTT (KV3-HSPT)

1
Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu thủy

D840106 (102)

14.0

2

Kỹ thuật tàu thủy – Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi

D520122 (107)

14.0

3

Truyền thông và mạng máy tính

D480102 (115)

14.0

Nguồn: Đại học Giao thông vận tải TPHCM 

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển NVBS Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247