Điểm chuẩn NVBS đợt 1 Đại học Đồng Nai năm 2017

Trường Đại học Đồng Nai thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017.

DANH SÁCH ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CHÍNH QUY NĂM 2017 (XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1) 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Trúng tuyển NV1

Trúng tuyển NV2

Tổng số TS trúng tuyển

Điểm trúng tuyển ngành

ĐẠI HỌC

62

24

0

24

 

1

52140211

Sư phạm Vật lý

28

8

0

8

15.5

2

52140212

Sư phạm Hoá học

7

11

0

11

15.75

3

52140218

Su phạm Lịch sử

27

5

0

5

15.5

CAO ĐẲNG

148

35

1

36

 

4

51140201

Giáo dục Mầm non

55

1

0

1

10 *

5

51140212

Sư phạm Hóa học

43

3

0

3

8

6

51140219

Sư phạm Địa lý

28

3

0

3

8

19

51140231

Sư phạm Tiếng Anh

22

28

1

29

10*

 

 

TỔNG

210

59

1

60

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn NVBS đợt 1 Đại học Đồng Nai năm 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!