Điểm chuẩn NVBS đợt 1 vào Đại học Phú Yên năm 2016

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 của trường Đại học Phạm Văn Đồng, cụ thể như sau:

Thông báo Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào Đại học Phú Yên năm 2016

Điểm trúng tuyển đại học chính quy (Nguyện vọng bổ sung đợt 1)

 ngành Ngành Điểm trúng tuyển
D140202 Giáo dục Tiểu học 15
D140209  phạm  Toán học 15
D140210  phạm  Tin học 15
D140217  phạm  Ngữ văn 15
D140231  phạm  Tiếng Anh 15
D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) 15
D220201 Ngôn ngữ Anh 15
D220330 Văn học 15
D440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm) 15
D480201 Công nghệ thông tin 15


Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Điểm chuẩn NVBS đợt 1 vào Đại học Phú Yên năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học