Điểm chuẩn NVBS đợt 1 vào Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2016

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn NVBS đợt 1 vào Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2016

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 2771/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Bậc cao đẳng hệ chính quy

Ngành Khoa học thư viện và Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm: điểm trúng tuyển theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

2. Bậc đại học hệ chính quy

STT

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

 Ghi chú

D220112

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

15.0

D220113

Việt Nam học

16.0

 

D220340

Văn hoá học

15.0

 

D220342

Quản lý văn hóa

15.0

 

D320202

Khoa học thư viện

15.0

 

D320305

Bảo tàng học

15.0

 

D320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

15.0

 

 Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Điểm chuẩn NVBS đợt 1 vào Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học