Điểm chuẩn NVBS đợt 2 Học viện Y dược học cổ truyền 2016

Học viện y dược học cổ truyền thông báo mức điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 năm 2016 cụ thể như sau:

Ngành Y đa khoa: điểm chuẩn NVBS đợt 2 là 24.25 điểm. Trong đó có 2 thí sinh trúng tuyển.

Ngành Y học cổ truyền: 22.5 điểm. (12 thí sinh trúng tuyển)

Ngành Dược sĩ đại học: 23.75 điểm. (12 thí sinh trúng tuyển)

Ghi chú: Điểm chuẩn được ghi trong bảng là điểm chuẩn của thí sinh thuộc KV3 và không ưu tiên

Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0.5 điểm, điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên là 1 điểm.

Danh sách thí sinh trúng tuyển:

- Ngành Y đa khoa (xem file đính kèm)

- Ngành Y học cổ truyền (xem file đính kèm)

- Ngành Dược học (xem file đính kèm)

Theo học viện y dược học cổ truyền

Viết bình luận: Điểm chuẩn NVBS đợt 2 Học viện Y dược học cổ truyền 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!