Điểm chuẩn Sỹ Quan Không Quân ( khu vực phía Bắc) 2012

Trường Sỹ Quan Không Quân ( khu vực phía Bắc) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: KGH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường A 13.5

Viết bình luận: Điểm chuẩn Sỹ Quan Không Quân ( khu vực phía Bắc) 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH