Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân khu vực phía Nam 2012

Trường Trường Sĩ quan Không quân khu vực phía Nam đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: KGS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường A 13

Viết bình luận: Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân khu vực phía Nam 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH