Điểm chuẩn và xét tuyển bổ sung CĐ Sư phạm Trung ương năm 2012

Hội đồng tuyển sinh CĐ Sư phạm Trung ương công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2 vào trường năm 2012.

 

Diem chuan va xet tuyen bo sung CD Su pham Trung uong nam 2012
Thí sinh xem điểm chuẩn. Ảnh: Ịnternet


CĐ Sư phạm Trung ương công bố điểm cụ thể vào các ngành như sau:

Tên ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

Giáo dục mầm non

M

18

 

Giáo dục đặc biệt

M

13

 

Giáo dục công dân

C

12

 

D

 

Sư phạm tin học

A, A1

10

 

B

11

 

Sư phạm kỹ thuật

A, A1

10

 

B

11

 

Công nghiệp

D

10.5

 

Sư phạm âm nhạc

N

19

*

Sư phạm kỹ thuật

H

21

*

Thiết kế đồ họa

H

26

*

Thiết kế thời trang

H

21

*

Việt Nam học

C

15

 

D

14

 

Quản lý văn hóa

C

14

 

D

12

 

Khoa học thư viện

C

11.5

 

D

10.5

 

Lưu trữ học

C

11.5

 

D

10.5

 

Hệ thống thông tin quản lý

A, A1

10

 

B

11

 

D

10.5

 

Quản trị văn phòng

C

17

 

D

14

 

Thư ký văn phòng

C

15

 

D

14.5

 

Công nghệ thông tin

A, A1

10

 

B

11

 

D

11

 

Công nghệ thiết bị trường học

A, A1

10

 

B

11

 

D

10.5

 

Công tác xã hội

C

15

 

D

14

 


Ghi chú: (*) là tổng điểm 3 môn đã tính hệ số.

Nguyện vọng bổ sung:

Tên ngành

ngành

Khối

thi

  Điểm xét tuyển bổ sung Chỉ tiêu NV2 Nguồn tuyển Chú thích

SP Kỹ thuật Công nghiệp

C140214

A, A1   10 30 Tuyển sinh trên địa bàn toàn quốc, theo kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012  
B 11
D 10.5

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

 

12

(Chưa tính hệ số)

15  

Sư phạm Mỹ thuật

C140222

H  

12

(Chưa tính hệ số)

25  
Thiết kế đồ họa

C210104

H  

12

(Chưa tính hệ số)

10  
Thiết kế thời trang

C210404

H  

12

(Chưa tính hệ số)

25  
Khoa thư viện

C320202

A, A1   10 30  
B 11  
C 11.5  
D 10.5

Lưu trữ học

C320303

A, A1   10 25  
B 11  
C 11.5  
D 10.5

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

A, A1   10 40 Tuyển sinh trên địa bàn toàn quốc, theo kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012  
B 11
D 10.5
Công nghệ thiết bị trường học

C510504

A, A1   10

50

 
B 11  
D 10.5  

Kinh tế gia đình

C810501

A, A1   10

50

 
B 11
D 10.5

Trường tuyển sinh theo địa chỉ 280 chỉ tiêu (ngành Giáo dục Mầm non: 180, ngành Quản lý văn hóa: 50, ngành Công nghệ thông tin: 50) căn cứ theo văn bản đề nghị của các địa phương, ngành.

1 bình luận: Điểm chuẩn và xét tuyển bổ sung CĐ Sư phạm Trung ương năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH