Điểm chuẩn và xét tuyển NV 2 Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh năm 2012

Trường CĐ Y tế Quảng Ninh công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:

Điểm chuẩn

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm TT

Ghi chú

CĐ Điều dưỡng

C51725051

B

11,0

 

 Điều kiện xét đợt 2 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm nhận hồ sơ

Nguồn tuyển

Ghi chú

CĐ Điều dưỡng

C51725051

B

100

11,0

ĐH B

 

CĐ B

 Lưu ý:

-  Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 từ 20/8 – 10/10/2012

 -  Lệ phí xét tuyển 30.000.

Viết bình luận: Điểm chuẩn và xét tuyển NV 2 Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH