Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Cao đẳng Tài nguyên & Môi trường miền Trung năm 2012

Trường Cao đẳng Tài nguyên & Môi trường miền Trung đã công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:

Điếm trúng tuyển NV1:

  KV1 KV2NT KV2 KV3
 
ƯT 1 A,A1: 6,5 A,A1: 7 A,A1: 7,5 A,A1: 8
  B: 7,5; D1: 7 B: 8; D1: 7,5 B: 8,5; D1: 8 B: 9; D1: 8,5
ƯT 1 A,A1: 7,5 A,A1: 8 A,A1: 8,5 A,A1: 9
  B: 8,5; D1: 8 B: 9; D1: 8,5 B: 9,5; D1: 9 B: 10; D1: 9,5
PT A,A1: 8,5 A,A1: 9 A,A1: 9,5 A,A1: 10
  B: 9,5; D1: 9 B: 10; D1: 9,5 B: 10,5; D1: 10 B: 11; D1: 10,5

 

Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2:

Tên ngành  Khối thi 
A A1 B D1
Quản lý đất đai  10 10 11 10,5
Công nghệ kỹ thuật trắc địa 10 10 11        --
Công nghệ kỹ thuật môi trường  10 10 11        --
Kế toán  10 10 11 10,5
Quản trị kinh doanh  10 10 11 10,5

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Viết bình luận: Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Cao đẳng Tài nguyên & Môi trường miền Trung năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH